Урядовий портал гаряча телефонна лінія для звернень громадян
Меню навигації
Свята України
Ми в соц.мережах
Курс валют
Ціни на паливо
Популярні статті
Наше опитування
Реклама

Купить доску, брус, рейку, пиломатериалы Белогородка, Дмитровка, Ирпень, Буча

7-12-2011, 15:01  Новини УкраїнаУряд вирiшує проблеми бюджету за рахунок звичайних громадян
 
Помітили помилку! Виділіть фрагмент тексту + натисніть Ctr+Enter та повідомте нас!
Уряд вирiшує проблеми бюджету за рахунок звичайних громадян!
Уряд вирiшує проблеми бюджету за рахунок звичайних громадян
25% українських сiмей перебувають за межею бiдностi. Якщо мiнсоцполiтики говорить про те, що не повиннi отримувати допомогу люди, якi отримують бiльше прожиткового мiнiмуму, то вибачте - прожитковий мiнiмум у нас 800 гривень.

Отже, якщо людина отримує 850 гривень – вона що вже не бiдна? В Українi не можна прожити нi за 800, нi за 900, нi за 1000 грн. Реальна межа бiдностi становить 1250-1300 гривень.

Українцi отримали черговий соцiальний ляпас вiд свого уряду у виглядi законопроекту № 9516 вiд 29 листопада, який пiдписаний i надiсланий до Верховної ради прем’єр-мiнiстром Моколою Азаровим.

Цей документ, що вийшов з пiд пера вiдомого "соцiал-реформатора" Сергiя Тiгiпка, пропонує обмежити право одиноких матерiв отримувати допомогу на дитину, якщо сукупний дохiд сiм`ї перевищує суму вiдповiдних прожиткових мiнiмумiв.

Реакцiя суспiльства, експертiв та ЗМI була рiзкою i однозначно негативною. В офiсi першого вiце-прем’єра Андрiя Клюєва вiрно зрозумiли ситуацiю навколо законопроекту, i вдало скористалися нею. В п’ятницю була оприлюднена його обiцянка: законопроект буде вiдкликано.

Для всiх нас це мало створити вигляд, нiби то перший вiце-прем’єр оперативно вирiшив виправити деструктивне, помилкове i вiдверто непрофесiйне рiшення уряду.

Але насправдi жодної помилки не вiдбулося. Протягом всiєї своєї каденцiї, нинiшнiй уряд послiдовний у своєму бажаннi здiйснювати реформи лише за рахунок простих громадян. Задаймо хоча б нещодавно ухвалену пенсiйну реформу та намагання "реформувати" систему пiльг в Українi виключно за рахунок "чорнобильцiв", "афганцiв", ветеранiв та iнвалiдiв вiйни.

Та й "анти-материнський" законопроект хоч i з`явився кiлька днiв тому, а насправдi ця iсторiя почалась значно ранiше. Iдею непрямої оцiнки доходiв уряд вигадав ще мiсяць тому, i оприлюднив проект постанови, за якою всiх отримувачiв державної допомоги перевiрять на законнiсть отримання ними пiльг.

ЗМI сконцентрували свою увагу лише на одиноких матерях. Насправдi, непряма оцiнка доходiв у проектi постанови Кабмiну стосуватиметься бiльш широкого кола громадян. А саме, отримувачiв допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку; одиноких матерiв; малозабезпечених сiмей; отримувачiв субсидiй для вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та придбання палива.

В цiлому, програма оцiнки непрямих доходiв "накриє" щонайменше 2,5-3 мiльйони українських сiмей. Це значнi цифри, зважаючи на те, що в Українi загалом живуть бiля 17 мiльйонiв сiмей.

Але, яка мета цих новел? В чому суть? Який ефект це дасть для покращення системи соцiального захисту населення? Давайте подивимось на факти.

По-перше, уряд начебто хоче зекономити державнi кошти. Але, про яку ж суму економiї в цiлому йде мова? Сьогоднi на цi види соцiальних допомог видiляється близько 10-15 млрд гривень. Припустимо, що перевiрка виявить 5% порушень, i на обмеженнi прав малозабезпечених громадян урядовцi зекономлять 500-700 млн гривень. Погодьтесь, абсолютно мiзерна сумма! Особливо якщо порiвняти її з утриманням апарату державного управлiння.

Так, наприклад МВД у 2012 роцi планується надати 14,4 млрд гривень, Мiненерговугiлля понад 10 млрд гривень, а на утримання Верховної ради та Державного управлiння справами буде видiлено 3,3 млрд гривень.

По-друге, уряд стверджує, що така програма з оцiнки непрямих доходiв не потребуватиме додаткових видаткiв. Але ж, непрямi доходи мають оцiнювати соцiальнi iнспектори? Сьогоднi соцiальних iнспекторiв в областях України – не бiльше нiж по 1-2 особи на район.

Тобто, якщо мiнсоцплiтики справдi хоче охопити всi сiм’ї в Українi, то очевидно, що штат соцiальних працiвникiв треба збiльшувати щонайменше в 4-5 разiв. Таким чином, самi розумiєте, що процес оцiнювання буде коштувати дорожче, нiж вся економiя коштiв вiд цього.

Звичайно, уряд спробує не збiльшувати штат. До чого це призведе? З травня в деяких областях України проходив експеримент з непрямої оцiнки доходiв громадян. Пiд час нього самi соцiальнi служби скаржились на те, що на них "навiшують" додатковi функцiї, фактично не сплачуючи за них.

Не треба забувати, що соцiальнi iнспектори сьогоднi отримують заробiтну плату 1200-1300 грн. I саме тому корупцiйнi ризики вiд запровадження такої програми рiзко збiльшуються, тому що сама методологiя непрямої оцiнки доходiв має дуже високий суб’єктивний фактор.

Тобто, коли соцiальний iнспектор прийде додому до родини, вiн почне сам на своє розумiння оцiнювати вартiсть телевiзора, холодильника, його новизну – чи вiн зараз куплений, чи 10 рокiв тому. I соцiальний iнспектор може все вказати правильно, а може за невелику нагороду взагалi нiчого не вказувати.

Взагалi, якось дивно виглядає. Соцiальний працiвник за своєю природою повинен надавати допомогу людям: малозабезпеченим, пенсiонерам, iнвалiдам, ветеранам, непрацездатним. А сьогоднi його фактично переводять у статус шпигуна, який повинен вистежувати, слiдкувати i давати свої оцiнки рiвню доходiв громадян.

По-третє, будь-який висновок соцiального iнспектора можна оскаржити. I знов через цей самий "суб’єктивiзм". Адже, "акт перевiрки" це точка зору конкретної людини, яка може навiть не розбиратися в марках холодильника, телевiзора або велосипеда. А що робити, якщо людинi той самий велосипед, наприклад, подарували? I ось на пiдставi цiєї оцiнки держадмiнiстрацiя буде приймати остаточне рiшення.

Звичайно, якщо людина вважає, що думка iнспектора неправильна, вона зможе оскаржити її в судовому порядку. Але виникає iнше питання – чому людина повинна доводити свою невиннiсть? Якщо соцiальний iнспектор або держава вважає, що людина подала про себе недостовiрну iнформацiю, треба довести це фактично. Нехай податкова iнспекцiя або судовi органи роблять свiй висновок, що в родини є додатковi не задекларованi доходи. I саме в судовому порядку має ухвалюватись рiшення про припинення надання державної соцiальної допомоги.

До речi, першими, хто спробував використати непряму оцiнку доходiв, були податкiвцi. Саме за цим принципом вони намагалися з’ясувати, який саме прибуток отримує пiдприємство. Але i досi податкiвцям не вдається довести, що цей метод є законним та об’єктивним. Чому ми вважаємо, що Мiнсоцполiтики розумнiше та спритнiше за Податкову?

На моє глибоке переконання, припиняти виплати державних соцiальних допомог, пiльг, субсидiй на пiдставi виключно суб’єктивного фактора неконституцiйно i незаконно.

Вiце-прем’єр Тiгiпко заявив, що держава допомагатиме тiльки бiдним, а не багатим. Наче все логiчно i правильно. Але хто є "багатим" сьогоднi в Українi? Одинока мати, яка отримує 200-400 гривень допомоги на дитину? Чи родина пенсiонерiв, що має право на субсидiю (середнiй розмiр субсидiї на житлово-комунальнi послуги дорiвнює бiля 170 грн.)? Хто з реальних "багатих" пiде стояти у кiлометрових чергах в управлiннях соцзахисту щоб отримати 300 чи 175 гривень допомоги? Назвiть їх прiзвища! Немає таких людей! I не буде.

А уявiть, що пiд дiю постанови пiдпадуть дитячi будинки сiмейного типу, якi оформлюють субсидiї та державну допомогу на виховання дiтей. Зазвичай, таким установам активно допомагають стороннi люди – хто дах збудує, хто комп’ютери принесе, а хто й автомобiль подарує.

Отже, за логiкою урядовцiв, такi багатодiтнi родини отримують великий i додатковий дохiд. Цiкаво, у кого пiднiметься рука скасувати пiльги для такого дитячого будинку?

Як бачимо, держава як завжди вирiшила врегулювати проблеми державного бюджету за рахунок лише найбiднiших верств населення.

Звичайно, уряд має аргументацiю своєї точки зору. Вiн вказує на експеримент з непрямої оцiнки, який проводився в у Луцькому районi Волинської областi, Олександрiйському районi Кiровоградської областi, Ленiнському та Кiровському районах Кiровограда i Корюкiвському районi Чернiгiвської областi. Експеримент був започаткований в травнi, а потiм подовжений до 2011 року.

Так ось, уряд рапортував про успiшнiсть цього експерименту. Але, насправдi, вiн не дав жодних вiдчутних результатiв.

Експеримент довiв, що основна маса людей, якi отримуть допомогу, реально на неї заслуговують. Вони дiйсно не можуть без неї. Звичайно, були виявленi i факти зловживань. Але давайте "копнемо" глибше.

Наприклад, дiйсно є факти фiктивного розлучення - коли чоловiк з дружиною спецiально розлучаються, а мати отримує статус одиначки. Але чому люди це роблять? Яка причина? Що штовхає їх на такi вiдчайдушнi кроки? Вiдповiдь одна – суцiльна бiднiсть в Українi.

Сьогоднi 25% українських сiмей перебувають за межею бiдностi. Народження дитини збiльшує її ризик. Вже бiля 33% українських сiмей, у яких є одна дитина, знаходиться за межею бiдностi. А якщо двоє дiтей, то за межею бiдностi опиняються вже бiльше 40% українських сiмей. А якщо четверо i бiльше дiтей - практично 80%. Тому люди i використовують будь-яку можливiсть, щоб отримати вiд держави хоч якусь допомогу, навiть не зовсiм коректними методами.

Мiнсоцполiтики говорить про те, що не повиннi отримувати допомогу люди, якi отримують бiльше прожиткового мiнiмуму. Але вибачте - сьогоднi прожитковий мiнiмум у нас 800 гривень (для осiб, що втратили працездатнiсть). Отже, якщо людина отримує на 10 гривень бiльше за цю суму - це вже не бiдна людина?

Сьогоднi в Українi не можна прожити нi за 800, нi за 900, нi за 1000 гривень. Реальна межа бiдностi сьогоднi складає 1250-1300 гривень. А законопроект № 9516 якраз б`є конкретно по одиноких матерях - якщо вони мають дохiд у середньому бiльше, нiж прожитковий мiнiмум. Сьогоднi це 950 гривень. Але це ж абсурд. Ну не можна прожити та виховати дитину за такi грошi!

Подвiйний абсурд, коли уряд пропонує економити на одиноких матерях, i разом з тим, згiдно iз законом народний депутат України отримує щорiчну допомогу вiд держави в розмiрi двох своїх зарплат. Тобто, людина, яка отримує цiлком достойну заробiтну плату у 18 тис гривень на мiсяць, щороку має ще й додатковi 35-36 тис гривень допомоги (3 000 гривень на мiсяць). А одинока мати, яка отримує на свою дитину 400 гривень на мiсяць, вже нiякої допомоги отримувати не буде.

Це ще раз пiдтверджує iдеологiю подвiйних стандартiв в проведеннi соцiальних реформ вiд нинiшнього уряду. Коли вони декларують необхiднiсть проведення реформ, то цi реформи чомусь робляться виключно за рахунок малозабезпечених верств населення.

Натомiсть, народних депутатiв, членiв Кабiнету мiнiстрiв та чиновникiв високого рiвня цi реформи взагалi не торкаються. Чи є межа цинiзму для нинiшнiх урядовцiв? Питання – риторичне, i вiдповiдати на нього мусимо ми. I не просто вiдповiдати, а й робити вiдповiднi висновки.

Павло Розенко, провiдний експерт Центру Разумкова, колишнiй перший заступник мiнiстра працi та соцiальної полiтики, спецiально для "ЕП”

Источник : http://www.epravda.com.ua
Погода
Реклама
Новини RSS
Реклама
•  Copyright © 2011-2018. belogorodka.info. All Rights Reserved
•  Design © 2006-2018 Studio F26