Урядовий портал гаряча телефонна лінія для звернень громадян
Меню навигації
Свята України
Ми в соц.мережах
Курс валют
Ціни на паливо
Популярні статті
Наше опитування
Реклама

Купить доску, брус, рейку, пиломатериалы Белогородка, Дмитровка, Ирпень, Буча

5-05-2011, 12:22  БізнесЄдиний податок як плата за право на працю!? Підвищення єдиного податку?
 
Помітили помилку! Виділіть фрагмент тексту + натисніть Ctr+Enter та повідомте нас!
Єдиний податок як плата за право на працю!? Підвищення єдиного податку?
Єдиний податок як плата за право на працю!? Підвищення єдиного податку?
Ставки починаються з 400 гривень, i це лише єдиний податок. А є ще єдиний соцiальний внесок i податок на доходи фiзосiб. Разом - 700 гривень на мiсяць навiть за вiдсутностi найманих робiтникiв. Немало, враховуючи, що доходу може й не бути.

Пiсля прийняття Податкового кодексу не вщухають дискусiї щодо майбутнього податкової системи України, зокрема, чи бути єдиному податку i в якому виглядi.

Iдей багато. Ставка пропонується як фiксована, так i плаваюча, залежить вiд обсягу виручки, виду пiдприємницької дiяльностi, наявностi найманих працiвникiв, розмiру населеного пункту, рiвня мiнiмальної заробiтної плати в країнi.

Починаючи вiд моделей, заснованих на передбачуваних витратах пiдприємцiв на пiдприємницьку дiяльнiсть, до моделей, якi ґрунтуються на розрахунку вiд зворотного: сума, яку уряд хоче отримати вiд платникiв, дiлиться на їх кiлькiсть. Пропозицiї бувають рiзнi, однак аргумент влади "залiзний": дуже потрiбнi грошi!

Однак ставка єдиного податку - це не просто сума грошей, яка перiодично вилучається державою у пiдприємця, її величина i порядок оплати визначається державою, i за порушення цього порядку настає покарання.

Пропоную глянути на єдиний податок з iншого боку - з боку самого платника. Чим є для нього єдиний податок i яка його цiна, виходячи з можливої альтернативи? Де та межа, за якою вiн краще закриється або пiде у тiнь? Як вiн її визначає?

Оскiльки держава вирiшила вчинити демократично i дала можливiсть висловитися з цього приводу самим донорам бюджету з трибуни Ради пiдприємцiв при Кабмiнi, то й iншi пiдприємцi вирiшили спробувати вплинути на ситуацiю.

Вiдтак, виникло кiлька робочих груп, якi паралельно працюють над однiєю проблемою. Групи рiзнi i результати у них рiзнi, як i аргументацiя.

Група розробникiв при урядi, група №1, для розрахунку ставки єдиного податку взяла передбачуванi витрати пiдприємця на ведення дiяльностi i розрахувала податкове навантаження, виходячи iз запропонованого рiвня максимального обороту.

Отриманi значення ставок починаються з 400 гривень на мiсяць, i це лише єдиний податок. Крiм нього, є ще єдиний соцiальний внесок i податок на доходи фiзосiб, який також сплачується роботодавцем. Разом - 700 гривень на мiсяць навiть за вiдсутностi найманих робiтникiв. Дуже iстотно, враховуючи, що доходу може й не бути.

Це не єдиний недолiк. Головне, що ставки прив`язанi до змiнної величини, отже, пiдприємець повинен стати ще й бухгалтером. Скiльки часу залишиться на роботу? Крiм того, база нарахування постiйно зростає, значить, буде рости i податок. Однак чи виростуть доходи пiдприємця? Невже вони теж постiйно ростуть? Аж нiяк!

За останнi два роки вони тiльки скорочуються - позначається загальний занепад економiки, тодi як витратна частина будь-якого бiзнесу невблаганно зростає. До того ж, єдиний податок пiдприємець платить авансом. У пiдсумку - постiйно зростаючий авансовий платiж, ймовiрнiсть якого 100%, та абсолютно невизначенi доходи.

Привабливi умови ведення бiзнесу, правда? Цивiлiзованi принципи оподаткування, якi проголошують, що податки нараховуються та сплачуються з доходу чи прибутку, а не з витрат, не знайшли пiдтримки у данiй концепцiї. Напевно, так було простiше.

Потяг авторiв з ради при Кабмiнi до прогресивного збiльшення податкового навантаження на пiдприємця залежно вiд кiлькостi найманих робiтникiв невиправний.

Покладаючи на себе зобов`язання роботодавця, пiдприємець повинен знати, що буде покараний державою за таку самовпевненiсть - вiдрахування в бюджет i фонди збiльшуються багаторазово, досягаючи десяткiв тисяч гривень на рiк.

Однак сам факт наявностi найманих працiвникiв ще не гарантує отримання додаткового доходу, а тим бiльше прибутку. Зате гарантовано збiльшуються витрати пiдприємця iз сплати як єдиного податку, так i решти податкiв.

Держава дає зрозумiти, що розвиток бiзнесу не вiтається. Вихiд - при прийняттi даної моделi оформляти найманих працiвникiв пiдприємцями або не показувати їх зовсiм.

Друга група розробникiв, створена пiсля податкового майдану i пiдтримувана профiльним парламентським комiтетом, виходила з того, що єдиний податок є цiною держави на певну послугу - право займатися пiдприємницькою дiяльнiстю.

Послуга користуватиметься попитом на ринку лише тодi, коли цiна буде прийнятною для обох сторiн. Вiдтак, для визначення ставки єдиного податку правильнiше використовувати iншу модель цiноутворення.

Виходячи з класичної теорiї цiноутворення, цiни на товар або послугу встановлюють для того, аби їх продати i отримати прибуток. При цьому важливо призначити не дуже високу i не дуже низьку цiну. Надто дорогу послугу нiхто не купить, а надто дешева не покриє затрат виробника. Треба шукати золоту середину.

Є двi моделi цiноутворення. Одна орiєнтована на витрати, друга - на споживачiв. Полiтика цiн, орiєнтована на витрати, ставить за мету покрити всi або, принаймнi, бiльшiсть витрат. Їх розрахунок будується на основi даних виробничого облiку i планування. Мабуть, група розробникiв №1 є прихильником саме цiєї моделi.

Однак навряд чи iдеологи, якi пропонують цю модель визначення величини єдиного податку, розглядали фактичнi витрати фiзосiб на ведення рiзних видiв дiяльностi i порiвнювали їх з доходами, якi вони отримують. У цiй моделi треба розглядати витрати держави на адмiнiстрування єдиного податку, а не витрати пiдприємця.

Моделi, орiєнтованi на споживача, використовують принцип вiльного цiноутворення, за якого цiна не призначається, а формується в результатi торгу, на основi взаємної угоди мiж продавцем i покупцем, у результатi взаємодiї попиту i пропозицiї.

Сума фiксованого податку повинна бути такою, щоб навiть за вiдсутностi будь-якого доходу у звiтному перiодi, що дуже ймовiрно, вона була посильною для пiдприємця.

Держава, виступаючи в ролi i виробника, i продавця своїх послуг, прагне пiдвищити цiну, керуючись витратним принципом i бажанням отримати вагомий прибуток. Покупець, у даному випадку фiзособи-пiдприємцi, виходячи з корисностi для них такої послуги i бажання знизити витрати, прагне до "своєї" цiни.

Однак якщо на конкурентному ринку споживачевi допомагає конкуренцiя, то тут альтернативи у пiдприємцiв нема: цю послугу можна купити тiльки у держави.

Розумна держава не буде зловживати своїм монопольним становищем у задоволеннi потреби громадян вести на свiй страх i ризик пiдприємницьку дiяльнiсть i призначить прийнятну цiну. Недалекогляднiсть може дорого коштувати.

Пiдприємцi пiдуть "у тiнь", i державi доведеться витратити набагато бiльше зусиль i ресурсiв у спробi повернути хоч щось з того, що можна було отримати як податок, але тепер вже у виглядi штрафiв. I ще невiдомо, чи матиме ця спроба успiх.

Пiдприємництво дуже важливе для економiки кожної країни. Малi пiдприємства легше пристосовуються до умов ринку, швидше реагують на технологiчнi новацiї. Будучи основою економiки, малi пiдприємства закладають основи великих.

Разом з тим, вони вкрай вразливi i дуже болiсно реагують на найменше погiршення бiзнес-середовища. Тому перш нiж експериментувати, державi слiд подумати про наслiдки. Iстина народжується в суперечцi, у прагненнi сторiн прийти до згоди.

Автор : Тетяна Павлюк

Источник : http://www.epravda.com.ua/
Шановний відвідувач Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Рекомендуємо Вам пройти регістрацію або увійти під своїм ім`ям.

Друк фотографій в Білогородці

Автострахование автогражданка ОСАГО Белогородка. Большие скидки от 5% до 15%

Інші схожі новини:
Інформаційне повідомлення
Коментувати статті на нашому сайті дозволено лише на протязі 3 днів з моменту публікації.
Погода
Реклама
Новини RSS
Реклама
•  Copyright © 2011-2018. belogorodka.info. All Rights Reserved
•  Design © 2006-2018 Studio F26